Om Vang Almenning

Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar kommune som omfatter skogsdrift og utmarksutnyttelse på 220 000 dekar hvorav 96 000 dekar er produktiv skog. Vi har kontor på Gåsbu.

Styret

Olve Sæhlie, styreleder
Johannes Ingvoldstad, nestleder
Marianne Tomter Nylund, styremedlem
Frode Løberg , styremedlem
Georg Magnus Heiberg, styremedlem

Etter  årsmøte 2023.

Det avholdes ca. ett styremøte i måneden med unntak av juli måned. Saker til styret sendes på epost til administrasjonen eller via vanlig postgang.

Ansatte

Magne Svenkerud, bestyrer
Svein Bjørnbakken, skogsarbeider

Miljøsertifisering Vang Almenning.

Vang Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs FSC® gruppe-ordning (FSC-C103851) og skogforvaltningen på eiendommen skjer i tråd med gjeldende prinsipper og kriterier.

Kontaktinformasjon

Se siden ‘Kontakt oss

Årsmeldinger

Årsmelding 2023
Årsmelding 2022
Årsmelding 2021
Årsmelding 2020
Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010