Personvernerklæring og cookies

Denne nettsiden benytter cookies, på norsk også kalt informasjonskapsler. Informasjonskapslene gir deg som bruker en bedre opplevelse f.eks ved at websiden laster raskere ved gjentatte besøk. Informasjonskapslene benyttes også for å logge trafikk og statistikk. Statistikkdata er anonymisert, vi ser ikke din identitet, kun IP-adresse.

Utover dette benyttes ikke informasjonskapsler til noe som påvirker ditt personvern.

Videre om personopplysninger:

– Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.
Enhver innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering av personopplysninger kalles behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger i Norge er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med den.

– Hvem ivaretar personopplysningene?
Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), som gjelder for alle medlemmer land i Europa, inkludert Norge som medlem av EEA.
Når du bruker våre tjenester er det Vang Almenning som er behandlingsansvarlig. Du behøver kun å forholde deg til ett kontaktpunkt for henvendelser som gjelder vår behandling av personopplysninger.

– Hva slags opplysninger samler vi inn?
Vi samler ikke inn noen personopplysninger via websiden, ingen opplysninger deles videre med andre.

Har du spørsmål om hvordan Vang Almenning behandler personopplysninger i andre deler av vår virksomhet, vennligst ta kontakt på firmapost@vangalmenning.no