Bom og vegavgift

Operatør i bommen på Gåsbu

Fra 1.12 2019 tok Youpark over som operatør av driften av bommen på Gåsbu. Ønsker du å benytte veien med abonnement anbefaler vi å kjøpe via leverandørens hjemmeside www.youpark.no

Betalingsalternativer:

 

  1. Betaling innen 48 timer: Du betaler bompasseringen din med ditt betalingskort (bankkort/Visa osv) på youpark.no innen 48 timer. Betalingen er sporløs.
  2. Automatisk trekk via betalingskort: Gå inn på youpark.no via mobil eller PC og registrer bilnummer og kortnummer. Du vil da automatisk bli trukket for enkeltbillett for hver bompassering.
  3. Faktura: Kjører du igjennom bommen uten å foreta deg noe, så vil kjøretøyets eier motta en faktura i posten på bompassering kr 100 + fakturagebyr på kr 79.
  4. Abonnement: Det vil bli tilbudt flere forskjellige abonnement i det nye systemet. Disse er listet opp under priser lengre ned i dette skrivet. For å kjøpe abonnement går man inn på http://www.youpark.no og velger Vang som lokasjon. Her blir du guidet igjennom hele kjøpsprosessen.

 

Priser for 2024:

 

Da systemet på Gåsbu baseres på skiltgjenkjenning. Er det slik at man av ulike grunner må bruke abonnementet på andre biler er det mulig å gå inn på www.youpark.no/dinside og endre skiltnummer. For at systemet ikke skal misbrukes er det lagt inn en karantenetid på 7 dager før det kan skiftes nummer på nytt.

Enkeltpassering: Moped/scooter/motorsykkel kr 55.
Personbil, traktor, ATV kr 100, gjelder fra 8. januar.
Lastebil kr 137, gjelder fra 8. januar.

Årsabonnement personbil, traktor, ATV kr 2000 kan registrere 2 kjøretøy fra samme husstand, gjelder fra 8. januar
Lastebil over 7500 kg kr 3350 kan registrere 2 biler fra samme husstand, gjelder fra 8. januar.

Sesongabonnement kr 1100 kan registrere 2 kjøretøy fra samme husstand, endring i pris fra 8. januar.

Ønskes flere abonnement kan de kjøpes etter samme betingelser.