Bom og vegavgift

Ny operatør i bommen på Gåsbu

Fra og med 1.12 2019 tar ny operatør over driften av bommen på Gåsbu. Ønsker du fortsatt å benytte veien med abonnement anbefaler vi å kjøpe via leverandørens hjemmeside www.youpark.no

 

Betalingsalternativer:

 

  1. Betaling innen 48 timer: Du betaler bompasseringen din med ditt betalingskort (bankkort/Visa osv) på youpark.no innen 48 timer. Betalingen er sporløs.
  2. Automatisk trekk via betalingskort: Gå inn på youpark.no via mobil eller PC og registrer bilnummer og kortnummer. Du vil da automatisk bli trukket for enkeltbilett for hver bompassering.
  3. Faktura: Kjører du igjennom bommen uten å foreta deg noe, så vil kjøretøyets eier motta en faktura i posten på bompassering kr 70 + fakturagebyr på kr 79.
  4. Abonnement: Det vil bli tilbudt flere forskjellige abonnement i det nye systemet. Disse er listet opp under priser lengre ned i dette skrivet. For å kjøpe abonnement går man inn på http://www.youpark.no og velger Vang som lokasjon. Her blir du guidet igjennom hele kjøpsprosessen.

 

Priser for 2021:

 

Da systemet på Gåsbu baseres på skiltgjenkjenning. Er det slik at man av ulike grunner må bruke abonnementet på andre biler er det mulig å gå inn på www.youpark.no/dinside og endre skiltnummer. For at systemet ikke skal misbrukes er det lagt inn en karantenetid på 7 dager før det kan skiftes nummer på nytt.

Enkeltpassering: Moped/scooter/motorsykkel kr 40, gjelder fra 5. januar
Personbil, traktor, ATV kr 70, gjelder fra 5. januar.
Lastebil kr 100, gjelder fra 5. januar.

Årsabonnement personbil, traktor, ATV kr 1500 kan registrere 2 biler fra samme husstand, gjelder fra 1. desember.
Lastebil over 7500 kg kr 2500 kan registrere 2 biler fra samme husstand, gjelder fra 1. desember.

Sesongabonnement kr 800 kan registrere 2 biler fra samme husstand.

Ønskes flere abonnement kan de kjøpes etter samme betingelser.