Utleie av husvær

Skogskoier

For de som liker jakt, fiske, friluftsliv og den spesielle atmosfæren et gammelt skogshusvær kan gi, finnes det gode muligheter i Vang Almenning.

• Åremålskontrakter på 3 eller 5 år
• Koieleie gir muligheter for jakt etter de samme betingelser som eierne har
• Priser fra kr 5 000 til kr 14 000 pr. år.

Er du interessert i å leie en skogskoie, kontakt Vang Almenning.

Vi har dessverre ingen ledige koier nå.

St. Olav (Lushatten, Hatten)

St. Olav
St. Olav, på folkemunne Lushatten eller bare Hatten, er et gammelt kvilested langs Fjellvegen, 7 km fra Gåsbu.
Foto: Vang Almenning

Kvilestedet St. Olav leies ut på døgnbasis via Gåsbustua – Hjemmebakeri & Catering. For oversikt over ledige døgn, fasiliteter og øvrig informasjon besøk nettsidene deres: www.gaasbu.no.

Gåsbustua er også på Facebook:
Gåsbustua – Hjemmebakeri & Catering.