Framkommelighet på vegene.

Vegene og de fleste parkeringsplasser er brøytet, på grunn av været blir ikke hytteinnkjøringene på deler av Brumund brøytet før i morgen. Takk til brøyterne som har holdt vegnettet oppe gjennom uværet.

Les mer

God Jul og Godt Nyttår ønskes fra Vang Almenning. Oppsummering av året.

                                                                                  Året 2020 Pandemien:  VA har blitt påvirket av pandemien. Stengte grenser har ført til […]

Les mer

Frist for innsending av søknad om bruksrett ytelser

De bruksberettigede må sende inn søknad om bruksrett ytelse for 2020 innen 5. januar. Regler for disse ytelsene står i årsmeldinga og på denne nettsiden.

Les mer

Nye priser for bompassering.

Pris for årsabonnement endret fra 1. desember, sesongabonnement uendret. Pris for enkelt passering endres fra 5. januar. For mer info se informasjon fra Youpark på denne side og Bom og vegavgift under Meny.

Les mer

Viktig informasjon vedrørende fornyelse av abonnement.

De av dere som kjøpte abonnement før 01.01.2020 og som nå ønsker å fornye, vil få et varsel om dette på SMS og Epost 1 uke før abonnementet går ut. Huket du av for «automatisk fornyelse» i fjor så vil du få tilsendt en betalingslink på epost (for kortbetaling), eller en faktura i posten om […]

Les mer

Valgseddel for årsmøtet 2020.

I henhold til lov om bygdeallmenninger § 4-7 legger vi nå stemmeseddel valg 2020 til gjennomsyn: STEMMESEDDEL Ved valg av allmenningsstyre og valgkomité i Vang Almenning Årsmøte 20. august 2020  Allmenningsstyret Allmenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer, valgt av og blant de bruksberettigede. I år skal 2 styremedlemmer og […]

Les mer

Årsmøte torsdag 20. august

Til alle bruksberettigede i Vang Almenning. Styret kaller inn til årsmøte torsdag 20. august på Høivang. Årsmelding og regnskap er tidligere utsendt. På grunn av smittesituasjonen vil vi nødvendigvis måtte tilpasse valg og selve møtet slik at vi tilfredsstiller de gjeldende smittevernregler. Pr. dato er det regler for håndhygiene og avstand som må ivaretas. Alle […]

Les mer

Oppsummering 1. halvår.

                            Covid 19: VA er også påvirket av pandemien, både ved at stengte grenser har ført til økt bruk av allmenningen til ferie fritid og økt interesse for hyttetomter noe som er positivt. I mars varslet skogindustrien redusert produksjon og dermed redusert […]

Les mer

Sommerferie i Vangalmenning

Kontoret er stengt fra 10. juli til 3 august. Ønsker alle en god sommer!

Les mer