Jakt og fiske

Generelt om jakt i Vang Almenning
Jaktbare viltarter er elg, villrein, rådyr, skogsfugl, rype, hare, due, and, rev, mår, villmink, røyskatt, kråke, nøtteskrike, måker, trost og ravn. Småviltjakta starter 10/9 og varer til 23/12 med pauser 29.09 til 14.10. Elgjakta starter 30.09.
• Krav om saurenhetsbevis for jakt med hund før 28.09. Beviset kan ikke være eldre enn 2 år.

Henvendelser og spørsmål for alle typer jaktkort kan rettes til småviltutvalget i Vang Jakt- og Fiskeforening (VJFF):

http://www.njff.no/hedmark/vang/jakt

Fra elgjakta 2020. Foto: Eivind Nordby

Koier
Det finnes muligheter for korttidsleie av skogshusvær under jakten, henvendelser om koieleie skal rettes til Vang Almenning. 


Generelt om fiske i Vang Almenning
To større elver, seks sjøer og vann, mange mindre elver og bekker. Ved Puttsjøen er det tilrettelagt for rullestolbrukere. Ørret er det mest vanlige fiskeslaget, men det er også en sjø med røye. Vang JFF driver et meget godt kultiveringsarbeid med kalking og utsetting av fisk og gjenfangstene er gode.
Tilgjengeligheten til de fleste sjøer og vassdrag er meget gode via skogsbilvegnettet. Vegene er avgiftsbelagt; kr. 95,- for enkeltbillett.

Fiskemuligheter, fiskebestand og fiskeregler
Kart over fiske i Vang Almenning

Kjøp av fiskekort
• Alle over 16 år må ha gyldig fiskekort.​ Mer info på VJFF sine sider Fiskeutvalget.
• Fiskekort fås kjøpt via inatur.no og via SMS (se oppslag om SMS-kjøp på Gåsbu og flere steder i Vang Almenning).

Elektronisk = enkelt!
⇒ Bestill fiskekort på nettet via Inatur

NB: Jaktkort, fiskekort og booking av koier som driftes av Vang JFF gjøres via inatur.no. Besøk Vang JFF sine nettsider for mer info. 

Ta gjerne kontakt med fiskeutvalget hos Vang JFF for mer informasjon.