Om Vang Almenning

Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar kommune som omfatter skogsdrift og utmarksutnyttelse på 220 000 dekar hvorav 96 000 dekar er produktiv skog. Vi har kontor på Blæstad.

Styret

Magne Svenkerud, styreleder *)
Johs Wetten, nestleder
Marianne Tomter Nylund, styremedlem
Frode Løberg, styremedlem
Per Lindholt, styremedlem

*) Det er foreløpig ikke tilsatt noen almenningsbestyrer/daglig leder. Styreleder er derfor fungerende daglig leder inntil videre. 

Det avholdes ca. ett styremøte i måneden med unntak av juli måned. Saker til styret sendes på epost til administrasjonen eller via vanlig postgang.

Ansatte

Stein Skogen Grytting, skogsarbeider
Svein Bjørnbakken, skogsarbeider

Kontaktinformasjon

Se siden ‘Kontakt oss

Årsmeldinger

– Årsmelding 2014
– Årsmelding 2013
– Årsmelding 2012
– Årsmelding 2011
– Årsmelding 2010