Om Vang Almenning

Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar kommune som omfatter skogsdrift og utmarksutnyttelse på 220 000 dekar hvorav 96 000 dekar er produktiv skog. Vi har kontor på Blæstad.

Styret

Johs Wetten, styreleder *)
Frode Løberg, nestleder
Marianne Tomter Nylund, styremedlem
Olve Sæhlie , styremedlem **)
Per Lindholt, styremedlem

*) Opprykk fra nestleder fram til neste valg i 2018.
**)Opprykk fra varamedlem.

Det avholdes ca. ett styremøte i måneden med unntak av juli måned. Saker til styret sendes på epost til administrasjonen eller via vanlig postgang.

Ansatte

Magne Svenkerud, bestyrer
Svein Bjørnbakken, skogsarbeider

Miljøsertifisering Vang Almenning.

Vang Almenning er miljøsertifisert i PEFC og FSC ordningene. Årets (2017) FSC revisjon er nå utført. Revisor gjennomgikk den dokumentasjon som allmenningen skal ha i forhold til skogsdriften, avtaler, hyttefelt, turstier osv. I forbindelse med revisjon ønsket revisor å befare hogstfeltet på Kjeltåsen, Huldrestryforekomst på Brumund, Brumund sør hyttefelt og plantefelt på Krakkholen. Resultat: Kommentar på grøfterensk ut mot bekk, avvik ved at det var plantet for nær en bekk, ellers ingen avvik påvist i Vang Almenning.

Kontaktinformasjon

Se siden ‘Kontakt oss

Årsmeldinger

Årsmelding 2016
Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010