Reinsdyrjakt

Søknad om Reinsdyrjakt sendes: firmapost@vangalmenning.no

Vang Almenning har i år rett på 14 dyr: 1 fri bukk, 2 fritt dyr under 50 kg, 3 bukk under 50 kg og 8 kalv.

Priser for 2024 er:
Fellingstillatelse fri bukk: kr 11000.
Fellingstillatelse dyr under 50 kg: kr 7500.
Fellingstillatelse kalv: kr 5000

Søkere med bruksrett vil bli prioritert, resterende dyr tildeles etter loddtrekning,
innenbygdsboende har prioritet.
Det kan være 2 jegere pr. fellingstillatelse, for
bruksberettigede må begge ha bruksrett.

Villreinjakta i Vang Almenning kan utøves både på fjellet og i skogsområdene,
de fleste blir felt på hogstflater og myrer. Jakt i skogsområdene er ikke avhengig
av vindretning. I 2021 ble det felt 8 av 8, i 2022 8 av 9 og i 2024 9 av 12 dyr.
For de som skal jakte villrein oppfordres det til å sette av nok tid, slik at tildelt
dyr blir felt. Det kan jaktes villrein fra 20. august til 30. september.

Søknad med navn på jegere og opplysning om ønsket dyr innen 17. juni.