Ola Bergstuen Aamodt er ansatt som bestyrer i Vang Almenning fra 01.01.2025.

Ola starter i allmenningen 1. oktober og skal overlappe med dagens bestyrer, Magne Svenkerud, frem til han går av med pensjon ved årsskiftet. Dette gir gode muligheter for å få oversikt over driften, bli kjent med samarbeidsparter og få oversikt over eiendommen.

Ola har de beste forutsetninger for å drive Vang Almenning godt i årene fremover og styret er meget fornøyd med at han har takket ja til stillingen.

Ola kommer fra jobben som prosjektleder i Norsk Skogrydding AS og har en mastergrad innen skogbruk fra NMBU.