Bukke og rådyr jakt 2024.

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til : firmapost@vangalmenning.no

Bukkejakt fra 10. august til 28. september og fra 11. oktober til felling av horn.
Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jaktterreng.

Ordinær rådyrjakt fra 11. oktober til og med 23. desember.
Ved ordinær rådyrjakt vil Vang Almenning bli delt i 2 terreng:
Terreng 1: Vest for Øståsvegen – Fjellvegen opp til Åsta.
terreng 2: Øst for terreng 1 opp til Åsta. Nord for Åsta felles jakt.

Priser for 2024 er:
Fellingstillatelse for bukk kr 1400.
Fellingstillatelse for ordinær rådyrjakt kr 1200.

Søknad med opplysning om ønsket terreng innen 17. juni.