Almenningsbestyreren går av med pensjon, en mulighet for den som ønsker å utvikle VA videre.

Vang Almenning er en bygdealmenning i Hamar kommune og en anerkjent skog- og utmarksforvalter i Innlandet. Virksomheten er organisert som en forening (FLI) og eies av 356 bruksberettigede grunneiere. Almenningen har et areal på hele 221 500 dekar, hvorav 108 000 dekar er produktivt skogbruksareal og 53 000 dekar er vernede områder. I hele almenningen blir det drevet aktivt beitebruk med sau og storfe. Virksomheten er mangfoldig og omfatter skogsdrift, tilrettelegging for hytteutbygging, eiendomsutvikling, utleie, salg og jakt og fiske, produksjon av grusmasser og ikke minst å tilrettelegge for friluftsliv, idrett og aktivitet – hele året.

Totalt hadde Vang Almenning en omsetning på ca. 31 millioner i 2023 og har en solid økonomi, med god likviditet og lønnsomhet. Almenningen har kontorsted i et nytt flott bygg på Gåsbu i Hamar, og området er en av de største utfartsstedene i regionen, spesielt på vinterstid. Vang Almenning ønsker å være en aktiv samarbeidspartner og positiv samfunnsaktør for alle interessenter og legger til grunn en langsiktighet og bærekraftig utvikling og drift av virksomheten.

 

Vi søker nå:

Daglig leder (almenningsbestyrer)

Ønsker du å videreutvikle og forvalte Vang Almenning til beste for eiere, samarbeidspartnere og brukere i tiden som kommer?

Nåværende leder går av med pensjon og vi søker en ny engasjert og erfaren daglig leder og almenningsbestyrer til å lede vår virksomhet gjennom en spennende fase med vekst og utvikling kombinert med effektiv forvaltning og drift. Som person har du hjerte for bærekraftig ressursforvaltning, men også sterk teft for eiendoms- og destinasjonsutvikling. Dette er en allsidig og spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Du vil ha et bredt og kompetent kontaktnett av samarbeidspartnere, ha stor selvstendighet og frihet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.   


Som daglig leder skal du lede og forme Vang Almenning slik at service og leveranser er i henhold til besluttet strategi og mål. Videre skal du engasjere folk i tilknytning til virksomheten, sikre en trygg forvaltning og utvikling av eiernes eiendommer og opprettholde en solid økonomi og legge langsiktige og bærekraftige perspektiver til grunn. Som daglig leder rapporterer du til styret i Vang Almenning.


Sentrale ansvarsområder i rollen:

 • Overordnet ansvar for all utvikling og drift i virksomheten i nært samarbeid med styret
 • Ansvar for budsjett, prognoser, investeringer, kostnader og langsiktige økonomiske inntektsstrømmer
 • Styrerapportering og forberede saker til styret, samt være en støtte til styrets arbeid
 • Ansvar for skogsforvaltning i samarbeid med Glommen Mjøsen Skog AS
 • Håndtere søknader om bruksrett, samt oppfølging og fakturering
 • Organisere utvikling av veier, veivedlikehold og infrastruktur
 • Ansvar for eiendomsutvikling til hyttebygging og ulike andre formål
 • Håndtere forhandlinger og inngå avtaler med ulike aktører og leverandører
 • Sikre miljø- og bærekraftsarbeid i tråd med miljøstandard
 • Bygge og opprettholde sterke relasjoner med interessenter, herunder styremedlemmer, eiere, samarbeidspartnere, brukerorganisasjoner og lokale myndigheter og være virksomhetens ansikt utad
 • Sikre helårlig destinasjonsutvikling og omdømmebygging
 • Personalansvar

 

Dette er en unik mulighet for deg som vil være en drivkraft for bærekraftig ressursforvaltning i et sterkt fagmiljø og samtidig er mulighetsorientert for hva man kan få til av videre vekst, utvikling og det å være en positiv samfunnsaktør i området. Stillingen innebærer kontakt med mange interessentgrupper, så du må trives med å bygge og opprettholde gode relasjoner i et bredt kontaktnettverk, men samtidig kunne jobbe selvstendig. Det er ingen hemsko å ha hjertet nært til regionen og destinasjonen.

 

 

Kvalifikasjoner som kan være rett for stillingen:

 • Relevant utdannelse innen økonomi, næringsutvikling, jord- og skogbruk, naturforvaltning eller lignende
 • Relevant leder- arbeids- og bransjeerfaring fra skog- og ressursforvaltning
 • Relevant erfaring fra eiendomsutvikling eller eiendomsforvaltning og drift
 • God økonomiforståelse
 • God digital kompetanse
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • Erfaring fra styrearbeid, prosjektarbeid, forhandlinger og destinasjonsutvikling er ønskelig

 

Er du nysgjerrig på denne muligheten? Ta gjerne kontakt med oss i The Assessment Company for en uforpliktende prat: Hege Langfeldt, på telefon 959 31 434 eller Ida Søby, på telefon 977 32 958. Du kan også kontakte nåværende leder Magne Svenkerud på telefon 917 85 864 eller styreleder i Vang Almenning Olve Sæhlie på telefon 926 32 389. Vis din interesse innen 26. mai 2024. Vi ser frem til å høre fra deg!

https://theac.recman.no/job.php?job_id=377190&path=api#