Archive for 'Uncategorized'

Valgseddel for årsmøtet 2020.

Posted on 14. aug, 2020 by .

0

I henhold til lov om bygdeallmenninger § 4-7 legger vi nå stemmeseddel valg 2020 til gjennomsyn: STEMMESEDDEL Ved valg av allmenningsstyre og valgkomité i Vang Almenning Årsmøte 20. august 2020  Allmenningsstyret Allmenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer, valgt av og blant de bruksberettigede. I år skal 2 styremedlemmer og […]

Continue Reading

Årsmøte torsdag 20. august

Posted on 12. aug, 2020 by .

0

Til alle bruksberettigede i Vang Almenning. Styret kaller inn til årsmøte torsdag 20. august på Høivang. Årsmelding og regnskap er tidligere utsendt. På grunn av smittesituasjonen vil vi nødvendigvis måtte tilpasse valg og selve møtet slik at vi tilfredsstiller de gjeldende smittevernregler. Pr. dato er det regler for håndhygiene og avstand som må ivaretas. Alle […]

Continue Reading

Oppsummering 1. halvår.

Posted on 13. jul, 2020 by .

0

                            Covid 19: VA er også påvirket av pandemien, både ved at stengte grenser har ført til økt bruk av allmenningen til ferie fritid og økt interesse for hyttetomter noe som er positivt. I mars varslet skogindustrien redusert produksjon og dermed redusert […]

Continue Reading

Sommerferie i Vangalmenning

Posted on 10. jul, 2020 by .

0

Kontoret er stengt fra 10. juli til 3 august. Ønsker alle en god sommer!

Continue Reading

Trafikkanalyse Vang

Posted on 12. jun, 2020 by .

0

Etter ønske fra Hamar kommune er det laget en trafikkanalyse for vegene nord for RV 25. Nordconsult har gjennomført analysen som er et samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune, Vang Almenning og Skanska Industriell Solutions AS. For å se analysen klikk her: Trafikkanalyse Øvre Vang-Vang Fjelltak_KS

Continue Reading

Fjellvegen blir ikke stengt 4. og 5. juni.

Posted on 04. jun, 2020 by .

0

Arbeidene med oppgradering av Fjellvegen for asfaltering opp til fjelltaket har hatt raskere fremdrift enn planlagt. Det blir derfor ikke nødvendig å stenge Fjellvegen og ha omkjøring om Fjeldboldalsvegen 4. og 5. juni.

Continue Reading

Beiteslippet begynner nå.

Posted on 01. jun, 2020 by .

0

Det slippes nå sau og etter hvert storfe. VA minner om at det ikke er tillatt og sette opp el nett, strømgjerder rundt hytta. Håper alle ønsker beitedyrene velkommen da beitebruken er viktig for landbruket i Hamar og bidrar til å holde kulturlandskapet i allmenningen i hevd. Beitebruk sammen med jakt, fiske og skogbruk har […]

Continue Reading

Årsmøte 2020

Posted on 28. mai, 2020 by .

0

Det blir årsmøte i Vang Almenning 20. august. Møtet avholdes etter samme lest som det har vært tradisjon for i Vang Almenning og på en måte som ivaretar de krav som er til smittevern.  

Continue Reading

Fjellvegen åpnes på Gåsbu 23. mai, fjelltaket stengt 22. mai.

Posted on 21. mai, 2020 by .

0

Veg arbeidet som krever stenging av fjellvegen på Gåsbu ferdigstilles i morgen 22. mai slik at vegen åpnes og det da ikke er nødvendig å kjøre om Fjeldboldalsvegen. Vang Fjelltak er stengt 22. mai.

Continue Reading

Det er kjørt løyper fra Krakholen

Posted on 15. mai, 2020 by .

0

Det er i kveld kjørt løype Lagråkvisla – Kollmyrkampen – Stenfjellhytta – Lageråkvisla. Det er mulig å gå fra eller Krakholen, se på http://skisporet.no. Løypa fra Monaplassen er også kjørt, men det er lite snø, slik at det anbefales å gå fra Krakkholen, her er det fine forhold. Hvis du velger å gå fra Monaplassen, vær […]

Continue Reading