Årsmøte for 2023

holdes den 5. april i klubblokalet til Vang Jakt og Fiskeforening på jaktskytebana med valg fra kl 15.00 til kl 17.45. Øvrige årsmøtesaker fra kl 18.00

Årsmelding og valgkomiteens innstilling blir utlagt på Blæstad, på almenningskontoret på Gåsbua og bekjentgjøres på almenningens nettsider fra onsdag 13. mars. Årsmelding tilsendes de bruksberettigede. Motforslag til valgkomiteens innstilling må være dens leder Harald Olstad i hende senest onsdag 20. mars. Endelig valgliste bekjentgjøres på nettsiden fredag 22. mars. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 20. mars.

Styret.