Innkommen sak til årsmøtet.

Innkommen sak til sak 10 på dagsorden: Avgi uttalelse i saker som noen med møterett ved skriftlig henvendelse til styret senest en uke før årsmøte holdes har krevd behandlet.

Jeg ønsker at følgende sak blir diskutert på årsmøtet:

Jeg stiller meg kritisk til at Vang Almenning går inn for å kjøpe lokal skog og samtidig går inn i budrunder mot egne medlemmer. Dette har skjedd i 2024, og når jeg hører at dette også har skjedd i tidligere saker, mener jeg at dette er noe som må løftes opp på årsmøtet og diskuteres – da det ikke kan ses på som tilfeldige engangshendelser. VA har økt mulig salgspris kraftig ved sin aktivitet i budrunder i salgsprosesser om lokal skog, og på den måten utspilt seg som en konkurrent mot grunneiere i Vang, dvs egne medlemmer.

Ane Busterud