Skiløype Monaplassen – Lageråkvisla er åpen 13. og 14. januar, stengt uke 3.

På grunn av uforutsette omstendigheter blir løypa Monaplassen og Lageråkvisla også stengt fra 15. januar til 20. januar. Løypa vil være åpen lørdag 13. januar og søndag 14. januar.
Hold alltid minst 90 meter avstand til en skogsmaskin i arbeid.
Det blir satt opp sperring i løypa.