Årsmøte for året 2023 med valg holdes på Jaktskytebana til VJFF fredag 5. april fra kl 15.00.

Valgmanntallet for Vang Almenning legges ut på Blæstad og almenningskontoret på Gåsbu fra onsdag 07. februar. Eventuelle klager på manntallet må framsettes styret i almenningen senest 3 uker etter utleggelsen, det vil si 28. februar.

Årsmelding og valgkomiteens innstilling på kandidater legges ut på Blæstad og almenningskontoret og på nettsiden f.o.m. 15. mars.

Motforslag til valgkomiteens innstilling må være dens leder Harald Olstad i hende senest 23. mars. Endelig valgliste legges ut på almenningskontoret 29. mars. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet senest 29. mars.