Webbetaling for bompassering er nå tilgjengelig hos Skanpass.

 Etter passering har du 48 timer til å betale for å unngå faktura med gebyr. Passeringen kan betales på www.skanpass.com, eller på automat. Alt som kreves er bilens registreringsnummer og et bankkort.  You have 48 hours after passing a toll location to pay for toll and avoid extra fees. Visit www.skanpass.com to pay, or pay […]

Les mer

Veiarbeid på Fjellvegen i høst.

Fjellvegen blir stengt mellom Monaplassen og Fjeldboldalsvegen uke 42 og 43, fra mandag kl 07.00 til fredag kl 16.00. I helgene vil veien være åpen. Omkjøring blir via Skjeset, Busterud og Fjeldboldalsveien, dette blir skiltet. Omkjøringsskilt blir satt opp foran bommen på Gåsbu.    

Les mer

Fortsatt beitedyr i allmenningen

Beitebrukerne har store utfordringer med innsanking av dyrene. Dyrene er skremt (av ulv og bjørn) og vil ikke følge med ut av skogen. Hvis noen observerer storfe eller sau, vennligst ring: Beitelagets Vakt Telefon 481 34 470.

Les mer

Rally Hedmarken

Årets Rally Hedmarken går lørdag 22.09. Første start ved avkjøring til Fjellbodalsveien kl 10.47, start andre runde kl 16.01. Fjellvegen blir ikke stengt i år.

Les mer

Skader på Måsæterveien og Lageråkvislaveien.

Styrtregn på mandag førte til store skader på veien opp til Stenfjellet, utbedring av disse skadene starter mandag 24. september. På Lageråkvisla 400 meter syd for turisthytta gravde flomstor bekk over vegen, ikke mulig å passere med bil. Rør i bekkekryssingen vil bli erstattet av kulvert. Kulvert er bestilt og veien vil bli reparert i løpet av […]

Les mer

Bommen på Gåsbu.

Vi har mottatt klager relatert til betalingsautomat og fakturautsendelser for bompasseringer på Gåsbu. Vi beklager på det sterkeste eventuelle komplikasjoner dette kan ha medført for den enkelte og er i dialog med SkanPASS som jobber kontinuerlig med utbedring av systemet. De som har opplevd problemer og mottatt faktura med gebyr som de mener er feil/uberettiget kan henvende […]

Les mer

Fjellvegen stengt ved Langkloppmyra 24. juli, ca 26 km fra Gåsbu.

På grunn av legging av nye stikkrenner i Fjellvegen ved Langkloppmyra vil Fjellvegen være stengt mellom Langkloppmyra og Prestsætervegen hele dagen tirsdag 24. juli. Det vil være adkomst til Bringbu via Furnes Almenning.

Les mer