Feriestengt

Ferie på kontoret fra 10.07 til 06.08. Epost leses, men ikke hver dag. Kan nås på tlf.91785864. Spørsmål angående bommen eller bestilling av abonnement sendes post@skanpass.com. Skilting vil bli oppgradert i løpet av uken. Ønsker alle en fin sommer.

Les mer

Ny nettside Gåsbu Hyttegrend

Vang Almenning og Boligpartner har åpnet ny nettside for Gåsbu hyttegrend. Siden har en presentasjon av området, kart over tomtene med prisliste. Gå inn på: http://www.gasbuhyttegrend.no

Les mer

Nytt bomsystem i drift på Gåsbu fra 2. juli kl 12.00.

Passering av bom Det er ingen grunn til å stoppe når du passerer bommen. Din passering blir registrert ved at vi tar bilde av bilskiltet. For informasjon om behandlingen av dine data, vennligst se skanpass.com Betale på Automat. Betal for enkeltpassering på Automat. Automaten er plassert til høyre på parkeringsplassen ca 200 m etter at […]

Les mer

Vang Almenning har inngått avtale med Skanska

Vang Almenning og Skanska har inngått avtale om drift av fjelltak i Vang Almenning. Allmenningen er fornøyd med en avtale som sikrer en profesjonell driver av fjelltaket i Vang Almenningen. Avtalen sikrer allmenningen faste inntekter samtidig som allmenningens behov for fjellmasser er sikret til lavere kostnader enn ved drift i egen regi. Pressemelding_Vang Masseuttak.

Les mer

Fjellvegen

Det er «vaskebrett» på enkelte partier av Fjellveien spesielt sør for St.Olav. På grunn av manglende nedbør har det ikke vært mulig å høvle og salte vegen som planlagt i slutten av mai. Deler av veien ble saltet for 2 uker siden for å dempe støvet, under dagens værforhold har dette begrenset varighet. Inntil det […]

Les mer

Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2018

Søknad om Reinsdyrjakt sendes Firmapost@vangalmenning.no. Vang Almenning har i år rett på 6 dyr: 1 fritt dyr, 2 fritt dyr under 50 kg, 1 bukk under 50 kg og 2 kalv. (mer…)

Les mer

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2018

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no. Bukkejakt fra 10.august til 24. september. (mer…)

Les mer

Gåsbu hyttegrend

Bygging av infrastruktur til 65 nye tomter på Gåsbu er nå i gang, kart med prisliste vil bli lagt ut på her om kort tid. Boligpartner har allerede solgt 10 hytter på de nye tomtene. Boligpartner disponerer 50% av tomtene, mens Vang Almenning selger 50% der kjøper står fritt i forhold til hvem som ønskes […]

Les mer

Bomvokter

Bomvokter sluttet 1.april. Jakt og fiskekort kan kjøpes på inatur. Det nye bomsystemet skal være i drift fra 10. juni. dette er en registreringsbom som ikke krever manuell oppfølging på Gåsbu.. Det vil i framtida ikke være noen bomvokter på Gåsbu.  

Les mer