Kjeltåsvegen, vegen er nå reparert.

Kjeltåsvegen er stengt, brudd på vegen 1200 meter fra Fjellvegen.

Les mer

Rådyr, bukke- og reinsdyrjakt i 2019

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2019 Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt 25. september til og med 27. september og 14. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jakt terreng. Ved ordinær […]

Les mer

Telerestriksjoner Vang Almenning.

Telerestriksjoner maks 5 tonn innføres fra i dag på Fjellvegen og andre veger nord for avkjøring til Brumund, 14 km fra Gåsbu. Restriksjonene vil vare til veiene har tørket opp. Kjeltåsvegen er stengt på grunn av brudd ved stikkrenne 1200 meter fra Fjellvegen, dette blir reparert i løpet av neste uke. Fjellvegen blir høvlet og […]

Les mer

Årsmelding 2018

Årsmelding for 2018 kan leses ved å klikke på link. Bruksberettigede vil få også få årsmeldinga tilsendt. Vang Almenning årsmelding 2018

Les mer

Endring av pris på bom abonnement for bruksberettigede

Vegavgiften har økt til 1000 kr, samme pris som andre brukere. Med nytt bomsystem, der den enkelte bruker kan administrere/kjøpe abonnement selv, ville det bli veldig ressurskrevende å følge opp/kontrollere en ordning der bruksberettigede har en rabattert pris på bom abonnementet.

Les mer

Bruksrettsytelser.

Søknad om utbetaling av bruksrettsytelser for 2018 må sendes Vang Almenning inne 4. januar 2019. Søknadsskjema finner du ved å gå til Bruksrett på denne under Meny på denne siden.

Les mer

Passering bomstasjon Gåsbu

Det er nå satt opp nytt info skilt 200 meter innenfor bomportal ved siden av betalingsautomat. Her blir det informert om betalingsløsningene som er for bommen. For de som velger løsning med tilsendt faktura vil det fra 29.11.18 bli et gebyr på 29 kr pr faktura. (mer…)

Les mer

Fjellvegen, veiarbeid.

Masseutskifting Monaplassen – Fjeldbolsdalsveien er nå utført, veien blir åpnet i dag kl 15.00 og perioden med stenging er nå over, slik at de blir ikke omkjøring framover.

Les mer