Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2018

Søknad om Reinsdyrjakt sendes Firmapost@vangalmenning.no. Vang Almenning har i år rett på 6 dyr: 1 fritt dyr, 2 fritt dyr under 50 kg, 1 bukk under 50 kg og 2 kalv. (mer…)

Les mer

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2018

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no. Bukkejakt fra 10.august til 24. september. (mer…)

Les mer

Gåsbu hyttegrend

Bygging av infrastruktur til 65 nye tomter på Gåsbu er nå i gang, kart med prisliste vil bli lagt ut på her om kort tid. Boligpartner har allerede solgt 10 hytter på de nye tomtene. Boligpartner disponerer 50% av tomtene, mens Vang Almenning selger 50% der kjøper står fritt i forhold til hvem som ønskes […]

Les mer

Bomvokter

Bomvokter sluttet 1.april. Jakt og fiskekort kan kjøpes på inatur. Det nye bomsystemet skal være i drift fra 10. juni. dette er en registreringsbom som ikke krever manuell oppfølging på Gåsbu.. Det vil i framtida ikke være noen bomvokter på Gåsbu.  

Les mer

Årsmøte i Vang Almenning for 2017 med valg 2018

Årsmøte i Vang Almenning på Gåsbustua torsdag 5. april. Årsmøtet åpner kl. 16:00 med valg. Stemmesedler finnes i valglokalet. Valget avsluttes kl 18:00, og årsmøtet fortsetter kl 18:30 med ordinære årsmøtesaker. (mer…)

Les mer

Ekstraordinær båndtvang for hunder

På grunn av ekstra mye løs snø denne vinteren har Hamar kommune innført båndtvang for alle hunder. Gjelder fra i dag. Den dype snøen er en utfordring for viltet, og det er viktig at det ikke utsettes for unødig ekstra stress. Dette påbudet gjelder hele Vang Almennings område.

Les mer

Godt nytt år! Ny bom.

Almenningen ønsker alle sine forbindelser og gjester et godt nytt år. Den nye automatiske «bommen» er ferdig montert. Det vil bli noe testing av systemet framover. Det vil bli bekjentgjort når den settes i drift. Den gamle bommen vil da bli stående oppe til den fjernes. Følg med på skiltingen på stedet.

Les mer

Viktig melding om bommen.

Åpning av ny bomløsning er noe forsinket. Dette skyldes manglende leveranse fra en av underleverandører. Inntil ny bomløsning er i drift vil eksisterende bomsystem for vei og parkering fungere som tidligere. Åpning av nytt passeringssystem vil bli skiltet og info lagt ut på VA sin hjemmeside. Ditt abonnement blir overført automatisk til det nye systemet […]

Les mer

Bombrikke – abonnement 2018

Vang Almenning går over til registreringsbom 1. januar 2018. Bommen blir av samme type som de som brukes på offentlige veier så som E6 og gjelder både parkering og kjøring innover i almenningen. Bommen registrerer hvem som passerer ved å lese skilt- nummeret på det kjøretøyet som kjører gjennom bommen. Det blir ingen fysiske stengsler […]

Les mer