Viktig melding om bommen.

Åpning av ny bomløsning er noe forsinket. Dette skyldes manglende leveranse fra en av underleverandører. Inntil ny bomløsning er i drift vil eksisterende bomsystem for vei og parkering fungere som tidligere. Åpning av nytt passeringssystem vil bli skiltet og info lagt ut på VA sin hjemmeside. Ditt abonnement blir overført automatisk til det nye systemet […]

Les mer

Bombrikke – abonnement 2018

Vang Almenning går over til registreringsbom 1. januar 2018. Bommen blir av samme type som de som brukes på offentlige veier så som E6 og gjelder både parkering og kjøring innover i almenningen. Bommen registrerer hvem som passerer ved å lese skilt- nummeret på det kjøretøyet som kjører gjennom bommen. Det blir ingen fysiske stengsler […]

Les mer

Infomøte

Det blir informasjonsmøte på Gåsbustua fredag den 24/11/2017 kl 18:00 Innkalling er sendt de bruksbeterigede. Møtet er kun for bruksberettigede. Her vil styret og den nye bestyreren orientere om virksomheten i almenningen. Bruk les mer for program. (mer…)

Les mer

Miljøsertifisering av skogen. Nytt bomsystem

Det har nylig vært revidering av miljøsertifiseringen. Det blir nytt køfritt bomsystem i Almenningen som er planlagt ferdig januar 2018. Klikk les mer for å komme til mer detaljer. (mer…)

Les mer

Ansettelse av bestyrer

Almenningsstyret har i dag den 30/10/2017 kl 9:35 ansatt Magne Thorbjørn Svenkerud som bestyrer i Almenningen. Svenkerud har siden almenningskontoret flyttet til Blæstad vært arbeidende styreleder og da i praksis fungert som bestyrer. Styret har rett forut for ansettelsen fritatt Svenkerud fra styrevervet, og vara Olve Sæhlie har trådt inn som fast medlem av styret fram […]

Les mer

Veien fra Gåsbu til Busterud blir stengt lørdag 23/9 kl. 15.00-17.40 under Rally Hedemarken.

Lørdag 23. september holdes veien fra Gåsbu til Busterud stengt for normal trafikk i tidsrommet 15.00-17.40. I de drøyt 2,5 timene benyttes strekningen av Rally Hedemarken. Se kart over strekningen her. -Som i fjor er det Rally Hedemarken som avslutter årets NM-sesong i rally, skriver arrangøren på sine nettsider. -Løpet som de siste årene har […]

Les mer

Fjellvegen er stengt mandag-fredag i perioden 11.-29. september. Kun åpen i helgene.

Vegen er stengt hele døgnet fra mandag morgen til fredag ettermiddag i uke 37, 38 og 39. Veien vil være åpen i helgene. Omkjøring om Skjeset – Busterud – Puttsjøen. Det er satt opp infoskilt nederst på parkeringsplassen på Gåsbu. Veien til Lageråkvisla vil være åpen. Fjellvegen er stengt i følgende tidsrom: Fom. mandag 11.09 kl. […]

Les mer