Fjellvegen åpnes på Gåsbu 23. mai, fjelltaket stengt 22. mai.

Veg arbeidet som krever stenging av fjellvegen på Gåsbu ferdigstilles i morgen 22. mai slik at vegen åpnes og det da ikke er nødvendig å kjøre om Fjeldboldalsvegen. Vang Fjelltak er stengt 22. mai.

Les mer

Det er kjørt løyper fra Krakholen

Det er i kveld kjørt løype Lagråkvisla – Kollmyrkampen – Stenfjellhytta – Lageråkvisla. Det er mulig å gå fra eller Krakholen, se på http://skisporet.no. Løypa fra Monaplassen er også kjørt, men det er lite snø, slik at det anbefales å gå fra Krakkholen, her er det fine forhold. Hvis du velger å gå fra Monaplassen, vær […]

Les mer

Rådyr- og reinjakt

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2020 Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til: firmapost@vangalmenning.no. Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt 12. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jaktterreng. Ved ordinær rådyrjakt vil Vang Almenning bli delt i 2 terreng: […]

Les mer

Fjellvegen stengt 21. 22. og 23. mai. ved Gåsbu, omkjøring om Fjeldboldalsvegen.

Det vil være behov for å stenge vegen ved Gåsbu også 21. mai. Den vil være stengt til nødvendige arbeider ved vokterbolig og garasje er ferdige den 22. eller 23. mai.

Les mer

Asfaltering Gåsbu – Vang Fjelltak

Fjellvegen fra Gåsbu til fjelltaket, 1,6 km blir asfaltert denne sommeren. Det er nødvendig å gjøre noen utbedringer på vegen i forbindelse med dette. Fra bomstasjon til Garasjen er det behov for ny drenering og massutskifting på deler av strekningen. I den forbindelse vil vegen ved vokterboligen bli stengt og omkjøring om Fjelbolsvegen bli skiltet […]

Les mer

Telerestriksjoner på veiene nord for Fjelltaket ved gåsbu.

Det er nå 5 tonns akseltrykk på alle veiene i Vang Almenning nord for fjelltaket. Skilt er satt opp vegen.

Les mer

Skiløyper kjøres fortsatt på Gåsbu.

Skiløyper blir fortsatt kjørt fra Gåsbu og Monaplassen. Løypene blir kjørt i dag, hva som er kjørt vil fremgå på skisporet. Så det er fortsatt mulighet til fine skiturer i Vangsåsen.

Les mer

Snarvei til Årsmelding 2019

http://vangalmenning.no/wp/wp-content/uploads/2020/03/Vang-Almenning-årsmelding-2019_korr4.pdf eller gå til link under fane: om Vang Almenning.

Les mer

Årsmøtet utsettes på ubestemt tid

På grunn av anbefalte tiltak fra helsemyndighetene, for å unngå spredning av corona smitte, utsettes årsmøtet på ubestemt tid. Vang Almenning har gjort henvendelse til Norsk Almenningsforbund for å få prosedyren for et utsatt møte. Landbruksdepartementet har signalisert at det vil bli gitt en generell dispensasjon fra allmenningslovens §3-13 som sier at årsmøtet i allmenningene […]

Les mer