Bruksrett 2023

Søknadsskjema for bruksrett 2023 må leveres før 5. januar 2024.
Søknadsskjema kan sendes på epost eller leveres på Blæstad/kontoret på Gåsbu.