Brøyting av Prestsetervegen.

Vang Almenning har brøytet Prestsertervegen og tatt kostnaden med det i 20 år.
For å fortsette å brøyte mellom Vang og Furnes krever Vang Almenning at Ringsaker sida er med og dekker kostnaden, det er ikke vilje til det, derfor blir ikke
Prestsetervegen brøytet i vinter.