Info møte for de bruksberettigede i Vang Almenning fredag 3. november kl 18.00 på Jaktskytebana, Gåsbu.

Fredag 3. november kl 18.00

 • Geir Korsvold, Plansjef GM skog, skogens utvikling de siste 30 år og potensialet framover.
  Viktigheten av å drive aktivt med grøfterensk, markberedning, planting og skogkultur.
  Skogens betydning for binding av klimagasser.
 • Morten Torp daglig leder i Hamar Pukk og Grus AS ny driver av Vang Fjelltak.
  • Planer for driften av fjelltaket framover.
 • Vegene, hvorfor har vi investert tungt i oppgradering av vegnettet og nybygg av veger de siste 10 år.
 • Jakt, økonomisk potensiale framover samtidig som VA skal ta hensyn til lokale jegere.
 • Skal vi utvikle flere hyttetomter?
 • Vang Almenning om 20 år. Rammebetingelser, visjoner.

                Servering med tilbehør.
Møt opp og få informasjon om aktiviteten i VA!