Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2022

Søknad om Reinsdyrjakt sendes: firmapost@vangalmenning.no.

Vang Almenning har i år rett på 9 dyr: 1 fri bukk, 1 fritt dyr under 50 kg, 3 bukk under 50 kg og 4 kalv.

Priser for 2022 er: Fellingstillatelse fri bukk: kr 9500. Fellingstillatelse dyr under 50 kg: kr 6500. Fellingstillatelse kalv: kr 4500.

Søkere med bruksrett vil bli prioritert, resterende dyr tildeles etter loddtrekning, innenbygdsboende har prioritet. Det kan være 2 jegere pr. fellingstillatelse, for bruksberettigede må begge ha bruksrett.

Søknad med navn på jegere og opplysning om ønsket dyr innen 15. juni.

 

Vang Almenning.