Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2022

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til: firmapost@vangalmenning.no.

Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt fra 9. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jaktterreng.

Ved ordinær rådyrjakt vil Vang Almenning bli delt i 2 terreng: Terreng 1: Vest for Øståsveien – Fjellveien opp til Åsta Terreng 2: Øst for terreng 1, opp til Åsta. Nord for Åsta felles jakt.

Priser for 2022 er: Fellingstillatelse for bukk kr 1300. Fellingstillatelse for ordinær rådyrjakt kr 1100.

Søknad med opplysning om ønsket terreng innen 15.juni.

 

Vang Almenning.