Veger er nå åpnet

Alle veger i Vang Almenning er nå åpnet, med ett unntak. Tømmervegen i Raufjellslia holdes stengt pga. hensyn til villrein.