Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2023

Søknad om Reinsdyrjakt sendes: firmapost@vangalmenning.no.

Vang Almenning har i år rett på 12 dyr: 1 fri bukk, 2 fritt dyr under 50 kg, 4 bukk under 50 kg og 5 kalv.

Priser for 2023 er:
Fellingstillatelse fri bukk: kr. 10000.
Fellingstillatelse dyr under 50 kg: kr. 7000.
Fellingstillatelse kalv: kr. 4500.

Søkere med bruksrett vil bli prioritert, resterende dyr tildeles etter loddtrekning, innenbygdsboende har prioritet. Det kan være 2 jegere pr. fellingstillatelse, for bruksberettigede må begge ha bruksrett.

Villreinjakta i Vang kan utøves i skogsområdene, de fleste blir felt på hogstflater og på myrer. Jakt i skogsområdene er ikke avhengig av vindretningen. I 2021 ble det felt 8 av 8 dyr, og i 2022, 8 av 9 dyr.

Søknad med navn på jegere og opplysning om ønsket dyr innen 15. juni.