Kantslått fra mandag 14. august.

Det vil bli utført kantslått i Almenningen fra mandag 14. august. Skilt vil bli satt opp der kantslåtten foregår.