Innføring av ny brøyteordning Vang Almenning sesong 2021-2022

Vi vil informere om at det vil innføres en ny brøyteordning for å gjøre brøytingen mer effektiv. Vi vil ta i bruk Hyttetjenester som er et datasystem der hytteeierne registrerer dato for ankomst og avreise. På denne måten vet brøytefirmaet og brøytemannskap hvor det er behov for brøyting til enhver tid.

Hvordan fungerer det?

Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne.

 • Hytteeierne får hver sin brukerkonto.
 • Hytteeierne melder dato for ankomst og avreise til hytta gjennom nettsiden hytteankomst.no eller mobilappen Hyttetjenester.
 • Ved bruk av hytte i helgen må dette innmeldes torsdag før kl. 12.00.
 • Ved bruk av hytte i ukedager må dette innmeldes søndag før kl. 12.00.
 • Hytteeieren får en SMS når brøytejobben er utført. I tillegg får brøytemannskapet et elektronisk kart som de kan bruke i traktoren med oversikt over alle hytteområdene og hyttene det skal brøytes.
 • Hytteeiere må sette opp brøytestikker på begge sider av innkjøring, samt biloppstillingsplass.

FORDELER

 • Alltid sikker brøyting til avtalt tid.
 • SMS utsending til alle hytteeiere.
 • Prioritet for hytteeiere som har meldt ankomst.
 • Vedlikeholdsbrøyting inngår i de 25 brøytingene (se under priser nedenfor)

PRISER

 • Pris for sesongen 2021-2022 er kr. 3000,- inkl. mva. Det inkluderer 25 brøytinger inn til hytta. Brøyting utover det tilkommer et tillegg kr. 125,- inkl. mva pr. gang.
 • Ved for sen oppmelding eller glemt å melde fra på hytteankomst.no, tilkommer et ekstra gebyr på kr. 500,- hvis brøytemannskap blir tilkalt.

For mer informasjon om hyttetjenester gå til:  https://hyttetjenester.net

Vi må be alle om å sende inn mailadresse og mobiltelefonnummer slik at vi får registrert alle som vil ha brøyting.

Frist 20. september 2021. (de som allerede står på liste i sesongen 2020-2021 blir overført til det nye systemet.)

 

Sendes til: firmapost@vangalmenning.no