Veg åpning.

Telerestriksjoner med redusert akseltrykk er opphevet.

Sidevegene/skogsbilvegene er åpnet med unntak av:

Måsætervegen fra skiløypa og innover.
Kjeltåsvegen
Nordre Brennsætra
Bubekkvegen.