Rådyr- og Reinjakt

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2021

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til: firmapost@vangalmenning.no.

Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt 9. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jaktterreng.

Ved ordinær rådyrjakt vil Vang Almenning bli delt i 2 terreng: Terreng 1: Vest for Øståsveien – Fjellveien opp til Åsta Terreng 2: Øst for terreng 1, opp til Åsta. Nord for Åsta felles jakt.

Priser for 2021 er: Fellingstillatelse for bukk kr 1300. Fellingstillatelse for ordinær rådyrjakt kr 1100.

Søknad med opplysning om ønsket terreng innen 15.juni.

Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2021

Søknad om Reinsdyrjakt sendes: firmapost@vangalmenning.no.

Vang Almenning har i år rett på 9 dyr: 1 fri bukk, 2 fritt dyr under 50 kg, 2 bukk  under 50 kg og 4 kalv.

Priser for 2021 er: Fellingstillatelse fri bukk: kr 9500. Fellingstillatelse dyr under 50 kg: kr 6500. Fellingstillatelse kalv: kr 4500.

Søkere med bruksrett vil bli prioritert, resterende dyr tildeles etter loddtrekning. Det kan være 2 jegere pr. fellingstillatelse, for bruksberettigede må begge ha bruksrett.

Søknad med navn på jegere og opplysning om ønsket dyr innen 15. juni.

Vang Almenning