Opprydding av gamle gjerder

Det ligger fortsatt igjen gamle gjerder og rester av gjerder i allmenninga.
Disse kan forårsake skader på folk og dyr som ferdes på setervollene.
Det er de bruksberettigedes ansvar og fjerne gamle gjerder der gården har
hatt seterrett.

Det vil bli plassert ut 2 containere på St.Olav merket treverk og metall
fra 17. september til 1. november. Disse kan benyttes til deponering av gammelt gjerde materiell.

Vang Almenning vil stå for tømming av containerne.