Nye priser for bompassering.

Pris for årsabonnement endret fra 1. desember, sesongabonnement uendret. Pris for enkelt passering endres fra 5. januar. For mer info se informasjon fra Youpark på denne side og
Bom og vegavgift under Meny.