Frist for innsending av søknad om bruksrett ytelser

De bruksberettigede må sende inn søknad om bruksrett ytelse for 2021 innen 5. januar 2022. Regler for disse ytelsene står i årsmeldinga og på denne nettsiden.