Brøyteordning sesongen 2022/2023

Nå nærmer det seg snøfall i Vang Almenning.
Alle som tidligere har benyttet seg av brøyteordningen, vil bli automatisk fornyet.

Vi ønsker tilbakemelding fra dere som ønsker å avbestille brøyting ved hytta eller registrere seg som ny kunde av brøyteordningen.

Send telefonnummer, navn, hytteadresse og om det er ønskelig med brøyting ved hvert snøfall eller ikke på mail: firmapost@vangalmenning.no

Nye priser for sesongen 2022/2023

Pris per år: Kr. 3196,- inkl. 25 ordinære brøytinger
Pris per gang: Kr. 133,- (Utover 25 ordinære brøytinger)
Gebyr kr. 533,- ved for sent melding om ankomst

Hvordan fungerer det?

Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne.

 • Hytteeierne får hver sin brukerkonto.
 • Hytteeierne melder dato for ankomst og avreise til hytta gjennom nettsiden hytteankomst.no eller mobilappen Hyttetjenester.
 • Ved bruk av hytte i helgen må dette innmeldes torsdag før kl. 12.00.
 • Ved bruk av hytte i ukedager må dette innmeldes søndag før kl. 12.00.
 • Hytteeieren får en SMS når brøytejobben er utført. I tillegg får brøytemannskapet et elektronisk kart som de kan bruke i traktoren med oversikt over alle hytteområdene og hyttene det skal brøytes.
 • Hytteeiere må sette opp brøytestikker på begge sider av innkjøring, samt biloppstillingsplass.

FORDELER

 • Alltid sikker brøyting til avtalt tid.
 • SMS utsending til alle hytteeiere.
 • Prioritet for hytteeiere som har meldt ankomst.
 • Vedlikeholdsbrøyting inngår i de 25 brøytingene (se under priser nedenfor)

PRISER

 • Pris for sesongen 2022-2023 er kr. 3196,- inkl. mva. Det inkluderer 25 brøytinger inn til hytta. Brøyting utover det tilkommer et tillegg kr. 133,- inkl. mva pr. gang.
 • Ved for sen oppmelding eller glemt å melde fra på hytteankomst.no, tilkommer et ekstra gebyr på kr. 533,- hvis brøytemannskap blir tilkalt.

For mer informasjon om hyttetjenester gå til:  https://hyttetjenester.net