Beiteslippet begynner nå.

Det slippes nå sau og etter hvert storfe.
VA minner om at det ikke er tillatt og sette opp el nett, strømgjerder rundt hytta.
Håper alle ønsker beitedyrene velkommen da beitebruken er viktig for landbruket i Hamar og bidrar til å holde kulturlandskapet i allmenningen i hevd.
Beitebruk sammen med jakt, fiske og skogbruk har tusen års historie i Vang Almenning.

Ved observasjoner som gjør at beitebrukerne skal varsles, er det døgnvakt på tlf: 48134470.