Årsmøte torsdag 20. august

Til alle bruksberettigede i Vang Almenning.
Styret kaller inn til årsmøte torsdag 20. august på Høivang. Årsmelding og regnskap er tidligere utsendt.
På grunn av smittesituasjonen vil vi nødvendigvis måtte tilpasse valg og selve møtet slik at vi tilfredsstiller de gjeldende smittevernregler. Pr. dato er det regler for håndhygiene og avstand som må ivaretas. Alle som møter må være friske. Vi følger Helsedirektoratets nasjonale veileder, avsnitt 5, om samlinger på inntil 200 personer.
Valg av styrerepresentanter vil skje på Høivang. Vi slipper kun inn 5 bruksberettigede om gangen.
Forut for selve årsmøtet må alle frammøtte registreres med tanke på senere eventuell smittesporing.
Det vil stå håndsprit tilgjengelig både under valget og under selve møtet.
Det blir denne gangen enkel servering tilpasset koronasituasjonen.
Dagsorden:
1. Årsmøtet åpner kl. 1500.
2. Valget fra kl. 1500 til kl.1830. Kun 5 pers. inne om gangen.
3. Årsmøtet fortsetter i møtesalen fra kl. 1900 med valg av møteleder. Alle frammøtte må registreres.
4. Valg av to frammøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.
5. Avgi uttalelse til styrets årsmelding og regnskap.
6. Avgi uttalelse til orientering fra styret om planer for kommende års virksomhet.
7. Kunngjøring av valgresultat.
8. Fastsettelse av godtgjøring til medlemmer av styret.
9. Oppnevne revisor for neste års regnskap og eventuelt fastsette godtgjørelse til denne.
10. Avgi uttalelse i saker som noen med møterett ved skriftlig henvendelse til styret senest en uke før årsmøtet holdes har krevd behandlet.
11. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av styret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet: Styret ønsker å sette i gang opprydning av gamle gjerder våren 2021.
Velkommen til årsmøtet
Styret i Vang Almenning
Blæstad 06.08.2020