Årsmøte 2020

Det blir årsmøte i Vang Almenning 20. august.
Møtet avholdes etter samme lest som det har vært tradisjon for i Vang Almenning og på en måte som ivaretar de krav som er til smittevern.