Harepest

Posted on 24. jul, 2019 by .

0

Det er brutt ut harepest. Ikke ta på syke eller døde dyr, og ikke drikk vann fra bekker eller andre vannkilder ute i naturen. Mennesker kan bli smittet av harepest. Det er viktig å ha kontroll på hunden slik at den ikke biter i døde dyr og overfører smitte til de som er i kontakt […]

Les mer

Sommerferie.

Posted on 05. jul, 2019 by .

0

Kontoret er stengt fra uke 28 til og med uke 31. Epost leses sporadisk. Bestyrer kan nås på tlf. 91785864. VA ønsker alle en god sommer.

Les mer

Hogging langs Lageråkvislavegen

Posted on 05. jul, 2019 by .

0

Det er hogd langs Lageråkvislavegen for å fristille lysene i lysløypa og klargjøre for kabelgraving. Høyspentlinja fra Gåsbu til Krakholen vil nå bli erstattet av jordkabel. Denne kabelen vil komme inn i Lageråkvislavegen 1,5 km nord for Gåsbu og vil følge vegen til der høyspentlinja krysser vegen opp til Stenfjellhytta. Kjøring med skogsmaskiner har ført […]

Les mer

Vang Fjelltak.

Posted on 31. mai, 2019 by .

0

Skanska har startet driften av Vang Fjelltak ovenfor Gåsbu. Det er nå mulig å kjøpe grusmasser der, både til bruk i og utenfor Vang Almenning. Det er fast bemanning i taket som laster opp. Åpningstid: Mandag – Torsdag, 07.00 – 18.00. Fredag 07.00 – 15.00. Kontaktperson, Lars Ove Isakssætre, tlf. 922 51139.

Les mer

Kjeltåsvegen, vegen er nå reparert.

Posted on 30. mai, 2019 by .

0

Kjeltåsvegen er stengt, brudd på vegen 1200 meter fra Fjellvegen.

Les mer

Rådyr, bukke- og reinsdyrjakt i 2019

Posted on 10. mai, 2019 by .

0

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2019 Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt 25. september til og med 27. september og 14. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jakt terreng. Ved ordinær […]

Les mer

Telerestriksjoner Vang Almenning.

Posted on 30. apr, 2019 by .

0

Telerestriksjoner maks 5 tonn innføres fra i dag på Fjellvegen og andre veger nord for avkjøring til Brumund, 14 km fra Gåsbu. Restriksjonene vil vare til veiene har tørket opp. Kjeltåsvegen er stengt på grunn av brudd ved stikkrenne 1200 meter fra Fjellvegen, dette blir reparert i løpet av neste uke. Fjellvegen blir høvlet og […]

Les mer

Årsmelding 2018

Posted on 07. mar, 2019 by .

0

Årsmelding for 2018 kan leses ved å klikke på link. Bruksberettigede vil få også få årsmeldinga tilsendt. Vang Almenning årsmelding 2018

Les mer

Julestengt på kontoret fra 21.12 til 02.01.

Posted on 21. des, 2018 by .

0

VA ønsker alle en God Jul!

Les mer

Endring av pris på bom abonnement for bruksberettigede

Posted on 20. des, 2018 by .

0

Vegavgiften har økt til 1000 kr, samme pris som andre brukere. Med nytt bomsystem, der den enkelte bruker kan administrere/kjøpe abonnement selv, ville det bli veldig ressurskrevende å følge opp/kontrollere en ordning der bruksberettigede har en rabattert pris på bom abonnementet.

Les mer