Årsmøte i Vang Almenning for 2017 med valg 2018

Posted on 12. mar, 2018 by .

1

Årsmøte i Vang Almenning på Gåsbustua torsdag 5. april. Årsmøtet åpner kl. 16:00 med valg. Stemmesedler finnes i valglokalet. Valget avsluttes kl 18:00, og årsmøtet fortsetter kl 18:30 med ordinære årsmøtesaker. (mer…)

Les mer

Ekstraordinær båndtvang for hunder

Posted on 05. feb, 2018 by .

0

På grunn av ekstra mye løs snø denne vinteren har Hamar kommune innført båndtvang for alle hunder. Gjelder fra i dag. Den dype snøen er en utfordring for viltet, og det er viktig at det ikke utsettes for unødig ekstra stress. Dette påbudet gjelder hele Vang Almennings område.

Les mer

Godt nytt år! Ny bom.

Posted on 04. jan, 2018 by .

0

Almenningen ønsker alle sine forbindelser og gjester et godt nytt år. Den nye automatiske «bommen» er ferdig montert. Det vil bli noe testing av systemet framover. Det vil bli bekjentgjort når den settes i drift. Den gamle bommen vil da bli stående oppe til den fjernes. Følg med på skiltingen på stedet.

Les mer

Viktig melding om bommen.

Posted on 14. des, 2017 by .

0

Åpning av ny bomløsning er noe forsinket. Dette skyldes manglende leveranse fra en av underleverandører. Inntil ny bomløsning er i drift vil eksisterende bomsystem for vei og parkering fungere som tidligere. Åpning av nytt passeringssystem vil bli skiltet og info lagt ut på VA sin hjemmeside. Ditt abonnement blir overført automatisk til det nye systemet […]

Les mer

Bombrikke – abonnement 2018

Posted on 23. nov, 2017 by .

0

Vang Almenning går over til registreringsbom 1. januar 2018. Bommen blir av samme type som de som brukes på offentlige veier så som E6 og gjelder både parkering og kjøring innover i almenningen. Bommen registrerer hvem som passerer ved å lese skilt- nummeret på det kjøretøyet som kjører gjennom bommen. Det blir ingen fysiske stengsler […]

Les mer

Infomøte

Posted on 17. nov, 2017 by .

0

Det blir informasjonsmøte på Gåsbustua fredag den 24/11/2017 kl 18:00 Innkalling er sendt de bruksbeterigede. Møtet er kun for bruksberettigede. Her vil styret og den nye bestyreren orientere om virksomheten i almenningen. Bruk les mer for program. (mer…)

Les mer

Miljøsertifisering av skogen. Nytt bomsystem

Posted on 07. nov, 2017 by .

0

Det har nylig vært revidering av miljøsertifiseringen. Det blir nytt køfritt bomsystem i Almenningen som er planlagt ferdig januar 2018. Klikk les mer for å komme til mer detaljer. (mer…)

Les mer

Ansettelse av bestyrer

Posted on 30. okt, 2017 by .

0

Almenningsstyret har i dag den 30/10/2017 kl 9:35 ansatt Magne Thorbjørn Svenkerud som bestyrer i Almenningen. Svenkerud har siden almenningskontoret flyttet til Blæstad vært arbeidende styreleder og da i praksis fungert som bestyrer. Styret har rett forut for ansettelsen fritatt Svenkerud fra styrevervet, og vara Olve Sæhlie har trådt inn som fast medlem av styret fram […]

Les mer

Store skader på Ørjevegen ved bommen og Kvannbekken

Posted on 31. mai, 2017 by .

0

Ved Kvannbekken er det ikke mulig å passere med noe kjøretøy siden det går en to meter dyp grøft tvers over veien. På grunn av at det må legges nye rør, eventuelt ny bru, er det usikkert når veien blir reparert. 

Les mer

Beiteslipp i Almenningen

Posted on 29. mai, 2017 by .

0

De beiteberettigede kan slippe beitedyr i allmenningen når beitet er tilstrekkelig. Krav til beiteberettigede, se bruksrett. Beiteberettigede må følge beitelagets regler for beiteslipp. Overtredelse vil medføre sanksjoner. Antall dyr som slippes meldes til beitelagets nettside. NB: Gjelder også storfe.  Gjerder og grinder må settes i stand. Observasjon av rovvilt og skadde husdyr meldes til beitelagets vakttelefon. 481 34 470. […]

Les mer