Rådyr, bukke- og reinsdyrjakt i 2019

Posted on 10. mai, 2019 by .

0

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2019 Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september. Ordinær rådyrjakt 25. september til og med 27. september og 14. oktober til og med 23. desember. Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jakt terreng. Ved ordinær […]

Les mer

Telerestriksjoner Vang Almenning.

Posted on 30. apr, 2019 by .

0

Telerestriksjoner maks 5 tonn innføres fra i dag på Fjellvegen og andre veger nord for avkjøring til Brumund, 14 km fra Gåsbu. Restriksjonene vil vare til veiene har tørket opp. Kjeltåsvegen er stengt på grunn av brudd ved stikkrenne 1200 meter fra Fjellvegen, dette blir reparert i løpet av neste uke. Fjellvegen blir høvlet og […]

Les mer

Årsmelding 2018

Posted on 07. mar, 2019 by .

0

Årsmelding for 2018 kan leses ved å klikke på link. Bruksberettigede vil få også få årsmeldinga tilsendt. Vang Almenning årsmelding 2018

Les mer

Julestengt på kontoret fra 21.12 til 02.01.

Posted on 21. des, 2018 by .

0

VA ønsker alle en God Jul!

Les mer

Endring av pris på bom abonnement for bruksberettigede

Posted on 20. des, 2018 by .

0

Vegavgiften har økt til 1000 kr, samme pris som andre brukere. Med nytt bomsystem, der den enkelte bruker kan administrere/kjøpe abonnement selv, ville det bli veldig ressurskrevende å følge opp/kontrollere en ordning der bruksberettigede har en rabattert pris på bom abonnementet.

Les mer

Bruksrettsytelser.

Posted on 13. des, 2018 by .

0

Søknad om utbetaling av bruksrettsytelser for 2018 må sendes Vang Almenning inne 4. januar 2019. Søknadsskjema finner du ved å gå til Bruksrett på denne under Meny på denne siden.

Les mer

Passering bomstasjon Gåsbu

Posted on 30. nov, 2018 by .

0

Det er nå satt opp nytt info skilt 200 meter innenfor bomportal ved siden av betalingsautomat. Her blir det informert om betalingsløsningene som er for bommen. For de som velger løsning med tilsendt faktura vil det fra 29.11.18 bli et gebyr på 29 kr pr faktura. (mer…)

Les mer

Fjellvegen, veiarbeid.

Posted on 09. nov, 2018 by .

0

Masseutskifting Monaplassen – Fjeldbolsdalsveien er nå utført, veien blir åpnet i dag kl 15.00 og perioden med stenging er nå over, slik at de blir ikke omkjøring framover.

Les mer

Info møte for bruksberettigede 2018.

Posted on 31. okt, 2018 by .

0

Vi har også i år gleden av å invitere våre eiere til info møte på Gåsbustua 23. november kl. 18.30. Sett av denne kvelden til å få en orientering om det som skjer i Vang Almenning. I år vil også noen av våre samarbeidspartnere orientere om sin aktivitet i allmenningen. Rakfisk med tilbehør serveres etter møtet. […]

Les mer

Veiarbeid Fjellvegen.

Posted on 26. okt, 2018 by .

0

Nødvendig masseutskifting i forbindelse med oppgradering av Fjellvegen over Stormyra blir mer omfattende enn forutsatt slik at vi må holde Fjellvegen stengt også neste uke, uke 44 fra mandag kl 07.00 til fredag kl 15.00. Det blir også stengt fra mandag kl 07.00 til fredag kl 15 uke 45. Etter det blir Fjellvegen åpen hele […]

Les mer