Nytt & nyttig

Naturstien oppgradert

Naturstien ble utbedret høsten 2016 og er tilgjengelig hele veien rundt. I tillegg ble en rekke gamle skilt og benker fjernet og erstattet med nye. De gamle gapahukene på bålplassen ved kulpen ble revet og erstattet med nye.

Toaletter på Gåsbu

Toalettene i underetasjen på Gåsbu-kafeen er tilgjengelige for publikum.

Bommer i Almenningen

Det er mange bommer i Almenningen og de aller fleste av disse skal være åpne den tiden av året de er farbare uten at veien ødelegges. Styrets praksis vil være at Vang Almenning skal være en åpen Almenning. Fra 2015 er det bare Almenningen som kan åpne og stenge disse. Når de er stengt, er det heller ikke tilrådelig å kjøre der, men det er mulig å gå. Noen steder er bommen alltid stengt av administrative årsaker.

Beitedyr

Om sommeren beites Almenningen av ca 1700 sauer og lam samt vel 250 storfe. Det er disse dyra vi kan takke for at løkker og andre arealer har kortklippet gras og at det ikke vokser igjen med kratt. De som ferdes i marka skal vise disse miljøarbeiderne respekt og la de drive med sitt uten å forstyrre dem. Vær også klar over at de også har et beskyttelseinstinkt, og noen er store.
Alle som slipper beitedyr er og skal være medlem av Løten og Vang Beitelag som organiserer beitinga (481 34 470). Kontakt derfor beitelaget om beitedyr. Se også oppslag ved Gåsbu.

Vannpostene i hyttefeltene

Det tas jevnlig prøver av de vannpostene som er i bruk. De som ikke er i bruk har hatt problemer og det blir derfor ikke lenger tatt prøver av disse.

 1. Småbrukerbeitet; Skal ikke brukes
 2. Brumundkampen sør; Skal ikke brukes
 3. Brumundkampen nord
 4. Småbrukersetra
 5. Gamle Brennsætervegen
 6. Høgbakken; Skal ikke brukes
 7. Høgbakken nord; Utgår.
 8. Helvetesberget; Kan inneholde litt humus/bunnfall.
 9. Helvetesbakka; Utgår.
 10. St. Olav sør
 11. Brumund sør