Nytt & nyttig

27.09.2016: Naturstien er oppgradert og fremkommelig

Selve stien er ferdig utbedret og er tilgjengelig hele veien rundt. I tillegg er en rekke gamle skilt og benker fjernet og nye kommer opp. De ødelagte gapahukene på bålplassen ved kulpen rives i høst og blir erstattet til våren.

Toaletter på Gåsbu

Toalettene i underetasjen på Gåsbu-kafeen er nå tilgjengelige for publikum.

Fjellvegen

Opprusting av Fjellvegen er nå sluttført.

Bommer i Almenningen

Det er mange bommer i Almenningen og de aller fleste av disse skal være åpne den tiden av året de er farbare uten at veien ødelegges. Styrets praksis vil være at Vang Almenning skal være en åpen Almenning. Fra 2015 er det bare Almenningen som kan åpne og stenge disse. Når de er stengt, er det heller ikke tilrådelig å kjøre der, men det er mulig å gå.
Noen steder er bommen alltid stengt av administrative årsaker.

Beitedyr

Om sommeren beites Almenningen av ca 1700 sauer og lam samt vel 250 storfe. Det er disse dyra vi kan takke for at løkker og andre arealer har kortklippet gras og at det ikke vokser igjen med kratt. De som ferdes i marka skal vise disse miljøarbeiderne respekt og la de drive med sitt uten å forstyrre dem. Vær også klar over at de også har et beskyttelseinstinkt, og noen er store.
Alle som slipper beitedyr er og skal være medlem av Løten og Vang Beitelag som organiserer beitinga (481 34 470). Kontakt derfor beitelaget om beitedyr. Se også oppslag ved Gåsbu.

Vannpostene i hyttefeltene

Det er en del vannposter i allmenningene, det tas jevnlig prøver av disse og vi skal prøve å ajourføre prøveresultatene her. De som skal kuttes ut, har hatt problemer og det blir derfor ikke tatt prøver av disse. Her er lista:

 1. Småbrukerbeitet, denne er uaktuell og skal ikke brukes
 2. Brumundkampen sør, denne skal ikke brukes (info oppdatert 21/9/2015)
 3. Brumundkampen nord, bra vann. Prøve 23/7/2015
 4. SMåbrukersetra, bra vann. Prøve 23/7/2015
 5. Gamle Brennsætervegen, denne er bra 23/7/2015
 6. Høgbakken, skal ikke brukes
 7. Høgbakken nord, kuttes ut
 8. Helvetesberget, bra vann, kan inneholde litt humus? Bunnfall. Prøve 23/7/2015
 9. Helvetesbakka, kuttes ut
 10. St. Olav sør, fint vann, godt innenfor krava. PH 7,7. Prøve 23/7/2015. Ingen prøve 23/7/2015
 11. Brumund sør, ikke helt ferdig, men veldig bra vann fra kaldkjelde. Noe turbiditet, 134 av 100 som er grenseverdi. Prøve 23/7/2015