Velforeninger for hytteområder

Hvert hyttefelt i allmenningen har sin egen velforening: