Utleie av husvær

Skogskoier

For de som liker jakt, fiske, friluftsliv og den spesielle atmosfæren et gammelt skogshusvær kan gi, finnes det gode muligheter i Vang Almenning.

• Åremålskontrakter på 3 eller 5 år
• Koieleie gir muligheter for jakt etter de samme betingelser som eierne har
• Priser fra 5 000 til 14 000 kroner pr. år.

Er du interessert i å leie en skogskoie, kontakt Vang Almenning.

Vi har dessverre ingen ledige koier nå.

St. Olav (Lushatten, Hatten)

Kvilestedet St. Olav leies ut på døgnbasis via Gåsbustua – Hjemmebakeri & Catering. For oversikt over ledige døgn, fasiliteter og øvrig informasjon besøk nettsidene deres: www.gaasbu.no.

St. Olav

St. Olav, på folkemunne Lushatten eller bare Hatten, er et gammelt kvilested langs Fjellvegen, 7 km fra Gåsbu.
Foto: Vang Almenning

Gåsbustua er også på Facebook:
Gåsbustua – Hjemmebakeri & Catering.