Bomvokter

Slik avtaler du en annen dag/tid: Send en SMS/ring på forhånd til 482 34 976 fra mandag til fredag mellom 10:00 og 16:00.

Normale åpningstider hos Bomvokter:

Utenom angitte tider er det åpent etter forhåndsavtale. Send SMS eller ring på dagtid for å avtale tid, tlf.nr. +47 482 34 976.

Mandag: Etter forhåndsavtale
Tirsdag: Åpent 16-18 eller etter forhåndsavtale
Onsdag: Etter forhåndsavtale
Torsdag: Etter forhåndsavtale
Fredag: Etter forhåndsavtale
Lørdag: Åpent 11-15 eller etter forhåndsavtale NB: Stengt 22.-26. april, tilgjengelig på vakttelefonen
Søndag: Åpent 11-15 eller etter forhåndsavtale
Endringer kan forekomme og annonseres så langt det lar seg gjøre ved oppslag utenfor vokterboligen og på Facebook. På dager med arran.-gementer og i forbindelse med skoleferier/høysesong vurderer bomvokter utvidede åpningstider i tråd med vær/føre, trafikk og lønnsomhet.

Bomvokter selger og formidler:
• Parkeringskort år/sesong for parkeringsplassene på Gåsbu
• Bombrikker (bomkort) for fjellvegnettet i Vang Almenning
• Jaktkort og fiskekort for Vang JFF
• Løypekart/stikart fra HHT
• Informasjon til besøkende så langt det er mulig

Bomvokter selger ikke gass eller ved.

Bomvokter har oppsyn med P-plass, bomanlegg og området generelt på Gåsbu. Bomvokter utfører arbeidet på vegne av Vang Almenning, som selvstendig næringsdrivende. Bomvokter bidrar også med salg, utleie og informasjon til kunder og besøkende på vegne av lokale lag/foreninger.

Ved eventuell teknisk feil på bomanlegg ring 24 t vakttelefon +47 482 34 976.