Bomvokter

Normale åpningstider hos Bomvokter:

Utenom angitte tider er det åpent etter forhåndsavtale. Send en SMS/ring på forhånd til 482 34 976 fra mandag til fredag mellom 10:00 og 16:00.

Mandag: Etter forhåndsavtale
Tirsdag: Åpent 16-18 eller etter forhåndsavtale
Onsdag: Etter forhåndsavtale
Torsdag: Etter forhåndsavtale
Fredag: Etter forhåndsavtale
Lørdag: Åpent 11-15 eller etter forhåndsavtale. NB: Lørdag 18. november er det åpent 09:00-13:00
Søndag: Åpent 11-15 eller etter forhåndsavtale
Endringer kan forekomme og annonseres så langt det lar seg gjøre ved oppslag utenfor vokterboligen og på Facebook. På dager med arrangementer og i forbindelse med skoleferier/høysesong vurderer bomvokter utvidede åpningstider i tråd med vær/føre, trafikk og lønnsomhet.

Bomvokter selger og formidler:
• Parkeringskort år/sesong for parkeringsplassene på Gåsbu
• Bombrikker (bomkort) for fjellvegnettet i Vang Almenning
• Informasjon til besøkende så langt det er mulig

NB: Jaktkort, fiskekort og booking av koier som driftes av Vang JFF gjøres nå via inatur.no eller SMS. Besøk Vang JFF sine nettsider for mer info. 

Bomvokter selger ikke gass eller ved.

Bomvokter har oppsyn med P-plass, bomanlegg og området generelt på Gåsbu. Bomvokter utfører arbeidet på vegne av Vang Almenning, som selvstendig næringsdrivende. Bomvokter bidrar også med salg, utleie og informasjon til kunder og besøkende på vegne av lokale lag/foreninger.

Ved eventuell teknisk feil på bomanlegg ring 24 t vakttelefon +47 482 34 976.