Parkering og vegavgift

Vi anbefaler årskort eller sesongkort for vegavgift og Gåsbu parkering, se tabell nederst på siden. Års- og sesongkort kjøpes hos bomvokter på Gåsbu eller hos administrasjonen på Blæstad. For de som bor langt unna kan vi sende årskort/sesongkort i posten, ta kontakt med administrasjonen.

Parkering

Parkeringsavgift på Gåsbu alle dager, hele året. Enkeltbillett kr. 40 pr. dag (døgn), øvrige priser i tabellen under. Dette gjelder på alle tre parkeringsplasser:

  • Gåsbu øvre P-plass
  • Gåsbu nedre P-plass
  • Gåsbu langrennsarena P-plass

Øvre P-plass er hovedplassen som starter innenfor krysset Gåsbuvegen/Øståsvegen og strekker seg mot bålplassen og bommen. Nedre P-plass ligger like nedenfor, kjør ned ved den minste P-boden midt på hovedplassen. P-plassene ved skistadion kommer du til om du svinger opp bakken ved skiltet til Gåsbu langrennsarena. Billettautomatene tar mynter og kort (på langrennsarenaen kun kort).

Parkeringsrestriksjoner

Parkering forbudt i området innenfor bommen på Gåsbu. Gjelder hele området på begge sider av vegen inkl. snuplassen og området ved søppelcontainerne. Kjør videre innover Fjellvegen. Gode parkeringsmuligheter ved Lageråkvisla (3 km fra Gåsbu), St. Olav/Hatten (7 km fra Gåsbu) og en rekke andre plasser langs Fjellvegen. Bombillett eller sesongkort/årskort for fjellvegene gir ikke rett til å parkere i området innenfor bommen – dette området er snuplass og parkering kun for Vang Almenning. Det utføres parkeringskontroller.

Vegavgift (bompassering)

Vegbillett (enkelbillett) kjøpes i bomautomaten med mynter eller kort. Enkeltbillett kr. 70, øvrige priser i tabellen under. Kjør bilen fram til bommen før du betaler, bommen åpnes så snart betalingen er godkjent og lukkes igjen etter kort tid. 

Bombrikker (årskort/sesongkort) kan kjøpes hos Vang Almenning på Blæstad eller hos bomvokter.

Vegavgift & parkeringsavgift — Toll road fee & parking fee

Prisene er gjeldende fom. 01.11.2015

Produkttyper
Types of products
Periode
From/to
Vegavgift1)
Toll road fee
Parkering2)
Parking fee
Årskort – Annual 01.01 – 31.12 1100 kr 700 kr
Årskort – Annual Kort nummer 2 01.01 – 31.12 600 kr 700 kr
Vintersesong – Winter season 01.11 – 30.04 650 kr 500 kr
Sommersesong – Summer season 01.05 – 31.12 650 kr 500 kr
Enkeltbillett – Single ticket
Kjøpes i betalingsautomat som tar kort og mynt
Use the payment machines, card and coin operated
70 kr 40 kr
Ny elektronisk brikke – New access card 100 kr

1) Gjelder for bompassering og bruk av fjellvegnettet, samt for parkering på anviste plasser og langs vegnettet. NB: Parkering forbudt på området innenfor bommen, gjelder begge sider av vegen (kun kort stans for av- og påstigning og kasting av søppel).
2) Gjelder for øvre og nedre parkeringsplass på Gåsbu og ved langrennsarenaen. Parkering forbudt på snuplassene ved bommen.