Styret har vedtatt økning av bruksrett ytelsene.

Posted on 06. feb, 2020 by in Uncategorized

Styret mener at det er en økonomi i allmenningen som gir rom for økte ytelser til de bruksberettigede. Det gis nå tilskudd til grus kjøpt fra fjelltaket i allmenningen, i tillegg er det en betydelig økning i tilskuddene i kategori 1 og 2. Du kan lese om de nye satsene under fane: Bruksrett.

Comments are closed.