Hogging langs Lageråkvislavegen

Posted on 05. jul, 2019 by in Uncategorized

Det er hogd langs Lageråkvislavegen for å fristille lysene i lysløypa og klargjøre for kabelgraving. Høyspentlinja fra Gåsbu til Krakholen vil nå bli erstattet av jordkabel. Denne kabelen vil komme inn i Lageråkvislavegen 1,5 km nord for Gåsbu og vil følge vegen til der høyspentlinja krysser vegen opp til Stenfjellhytta. Kjøring med skogsmaskiner har ført til noen skader på vegen, vegen vil bli reparert etter kabelgravingen.

Comments are closed.