Rådyr, bukke- og reinsdyrjakt i 2019

Posted on 10. mai, 2019 by in Nyhetsartikkel

Rådyr og Bukkejakt i Vang Almenning 2019

Søknad om bukkejakt og ordinær rådyrjakt kan sendes til firmapost@vangalmenning.no

Bukkejakt fra 10.august til og med 24. september.
Ordinær rådyrjakt 25. september til og med 27. september og 14. oktober til og med 23. desember.
Bukkejakt kan utøves over hele eiendommen, ingen inndeling i jakt terreng.

Ved ordinær rådyrjakt vil Vang Almenning bli delt i 2 terreng:
Terreng 1: Vest for Øståsveien – Fjellveien opp til Åsta
Terreng 2: Øst for terreng 1, opp til Åsta.
Nord for Åsta felles jakt.

Priser for 2019 er:
Fellingstillatelse for bukk er kr 1200.
Fellingstillatelse for ordinær rådyrjakt er kr 1000.

Søknad med opplysning om ønsket terreng innen 16.juni.

Reinsdyrjakt i Vang Almenning 2019

Søknad om Reinsdyrjakt sendes firmapost@vangalmenning.no.

Vang Almenning har i år rett på 8 dyr: 1 fri bukk, 2 fritt dyr under 50 kg, 2 bukk
under 50 kg og 3 kalv.

Priser for 2019 er:
Fellingstillatelse fri bukk: kr 9000.
Fellingstillatelse dyr under 50 kg: kr 6000.
Fellingstillatelse kalv: kr 4000.

Søkere med bruksrett vil bli prioritert, resterende dyr tildeles etter loddtrekning. Det kan være 2 jegere pr. fellingstillatelse, for bruksberettigede må begge ha bruksrett.

Søknad med navn på jegere og opplysning om ønsket dyr innen 16. juni.

Vang Almenning

 

Comments are closed.