Endring av pris på bom abonnement for bruksberettigede

Posted on 20. des, 2018 by in Nyhetsartikkel

Vegavgiften har økt til 1000 kr, samme pris som andre brukere. Med nytt bomsystem, der den enkelte bruker kan administrere/kjøpe abonnement selv, ville det bli veldig ressurskrevende å følge opp/kontrollere en ordning der bruksberettigede har en rabattert pris på bom abonnementet.

Comments are closed.