Fjellvegen

Posted on 08. jun, 2018 by in Uncategorized

Det er «vaskebrett» på enkelte partier av Fjellveien spesielt sør for St.Olav. På grunn av manglende nedbør har det ikke vært mulig å høvle og salte vegen som planlagt i slutten av mai. Deler av veien ble saltet for 2 uker siden for å dempe støvet, under dagens værforhold har dette begrenset varighet. Inntil det kommer nok regn til å bløte opp veien tilstrekkelig til at skraping er mulig, er eneste tiltak å kjøre med lav hastighet der det er «vaskebrett».

Comments are closed.