Gåsbu hyttegrend

Posted on 30. apr, 2018 by in Uncategorized

Bygging av infrastruktur til 65 nye tomter på Gåsbu er nå i gang, kart med prisliste vil bli lagt ut på her om kort tid. Boligpartner har allerede solgt 10 hytter på de nye tomtene. Boligpartner disponerer 50% av tomtene, mens Vang Almenning selger 50% der kjøper står fritt i forhold til hvem som ønskes som leverandør av hytta eller ønsker å være selvbygger.

No comments.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.