Årsmøte i Vang Almenning for 2017 med valg 2018

Posted on 12. mar, 2018 by in Informasjon, Uncategorized

Årsmøte i Vang Almenning på Gåsbustua torsdag 5. april.
Årsmøtet åpner kl. 16:00 med valg. Stemmesedler finnes i valglokalet. Valget avsluttes kl 18:00, og årsmøtet fortsetter kl 18:30 med ordinære årsmøtesaker. For dagsorden og stemmeregler, se Årsmelding 2017. Bare de som står i mantallet har stemmerett. Dette er lagt ut tidligere slik at det har vært mulighet til å kontrollere. Den enkelte har selv plikt til å melde endringer.

Comments are closed.