Viktig melding om bommen.

Posted on 14. des, 2017 by in Uncategorized

Åpning av ny bomløsning er noe forsinket.

Dette skyldes manglende leveranse fra en av underleverandører.
Inntil ny bomløsning er i drift vil eksisterende bomsystem for vei og parkering fungere som tidligere.

Åpning av nytt passeringssystem vil bli skiltet og info lagt ut på VA sin hjemmeside.

Ditt abonnement blir overført automatisk til det nye systemet når det er i drift.

NB: de som ikke har sendt inn registreringsnummeret på bilen(e) bes sende dette snarest til:

firmapost@vangalmenning.no

Comments are closed.