Ansettelse av bestyrer

Posted on 30. okt, 2017 by in Uncategorized

Almenningsstyret har i dag den 30/10/2017 kl 9:35 ansatt Magne Thorbjørn Svenkerud som bestyrer i Almenningen. Svenkerud har siden almenningskontoret flyttet til Blæstad vært arbeidende styreleder og da i praksis fungert som bestyrer. Styret har rett forut for ansettelsen fritatt Svenkerud fra styrevervet, og vara Olve Sæhlie har trådt inn som fast medlem av styret fram til neste valg. I den sammenheng er det også noen endringer i styreverv. Se om VA styret. Styret ønsker Svenkerud lykke til i jobben.

Comments are closed.